Dinsdag, 21 November 2017
roofvogels
Overzicht van roofvogels als sperwers, uilen en valken welke je in Nederland kan tegenkomen. Op deze pagina een beschrijving van de zwarte wouw.
Roofvogels in Nederlandoverzicht_roofvogels


Zwarte wouw

(Milvus migrans)

De zwarte wouw komt vrij veel in Europa voor, met name in Zuid-Europa. In Nederland is het een zeldzame doortrekker, hoewel de soort ook incidenteel in Nederland tot broeden komt, onder andere in 2000 bij Doesburg. Buiten Europa is de zwarte wouw zeer algemeen in delen van Afrika en Australië en in India. In veel tropische steden kunnen grote aantallen worden aangetroffen, onder andere op vuilnisbelten. (bron: wikipedia)vindikhier.nl

foto: Rajiv Lather
De zwarte wouw is een donkerbruine vogel, tegen het zwarte aan. De vogels hebben een vorkvormige zwarte staart.
Zwarte wouwen worden ongeveer 24 jaar oud.

De zwarte wouw eet dode dieren (aaseter)
Ook jaagt hij op op kleine prooien als grote insecten, vissen, en kleine reptielen, vogels
en zoogdieren.

Ze bouwen hun nesten in bomen van onder andere takken en aarde.
Daarin leggen ze 2-4 eieren (maart -juni)

vindikhier.nl
foto: commanster.eu

vindikhier.nl

Pasgeboren zwarte wouw,
nu nog helemaal wit
© foto's Rajiv Lather | Tony Cross | Trap Lind