roofvogels


tyto alba
© Rajiv Lather on birding.in

Zwarte wouw

(Milvus migrans)

algemeen
De zwarte wouw komt vrij veel in Europa voor, met name in Zuid-Europa. In Nederland is het een zeldzame doortrekker, hoewel de soort ook incidenteel in Nederland tot broeden komt, onder andere in 2000 bij Doesburg. Buiten Europa is de zwarte wouw zeer algemeen in delen van Afrika en Australië en in India. In veel tropische steden kunnen grote aantallen worden aangetroffen, onder andere op vuilnisbelten. (bron: wikipedia) (bron: wikipedia)

De zwarte wouw is een donkerbruine vogel, tegen het zwarte aan. De vogels hebben een vorkvormige zwarte staart. Zwarte wouwen worden ongeveer 24 jaar oud.voedsel
De zwarte wouw eet dode dieren (aaseter). Ook jaagt hij op op kleine prooien als grote insecten, vissen, en kleine reptielen, vogels en zoogdieren.

nesten en legsel
Ze bouwen hun nesten in bomen van onder andere takken en aarde. Daarin leggen ze 2-4 eieren (maart -juni)


.
vindikhier.nl
Pasgeboren en nog helemaal wit
vindikhier.nl
© J.K. Lindsey op: commanster.eu


overzicht


blauwe kiekendief

bruine kiekendief

buizerd

grauwe-kiekendief

havik max-width: 96%; height: auto;

rode wouw

ruigpootbuizerd

sperwer

visarend

wespendief

zeearend

zwarte-wouw

boomvalk

slechtvalk

valk

torenvalk

bosuil

kerkuil

ransuil

steenuil

velduilarendsnest

uilennest

arendsnest

uilennest

uilennest