Dinsdag, 21 November 2017
roofvogels
Overzicht van roofvogels als sperwers, uilen en valken welke je in Nederland kan tegenkomen. Op deze pagina een beschrijving van de visarend.
Roofvogels in Nederlandoverzicht_roofvogels


Visarend

(Pandion haliaetus)

De visarend is een vrij grote arend die graag boven water stilstaand 'bidt' en dan met uitgestoken klauwen op een vis duikt. De visarend is in vlucht goed te herkennen door zijn geheel witte onderkant en zijn enigszins 'geknikte' vleugels. Andere arenden hebben meestal rechte vleugels. Ze hebben hun leefgebied bij onder andere de Oostzee en de Botnische Golf. In Nederland worden ze bij de trek wel eens waargenomen. (bron: wikipedia)vindikhier.nl

foto: Peter Wallack
De visarend bereikt een grootte van 51-65cm en is donkerbruin van boven en wit van onderen. Hij is gemakkelijk te herkennen aan zijn zwartwitte kop en zijn geknikte vleugels.

Visarenden eten vrijwel uitsluitend vis en die vangen ze met hun klauwen door laag over het water te scheren. Je ziet ze dan ook vrijwel alleen maar bij meren of aan zee.

Hij bouwt zijn nest in een boom, op een rots of een ander hoog punt en legt daarin 2-3 eieren (april - juli)

vindikhier.nl
foto: Jugal Tiwari

vindikhier.nl
wikipedia - Stephen Michael Barnett

Visarend, biddend in de lucht
© foto's Peter Wallack | Jugal Tiwari | wikipedia - S.M.Barnett