roofvogels


tyto alba
by Steve Garvie [CC BY-SA 2.0], via_Wikimedia_Commons
Steve Garvie - Flickr

Velduil

(Asio flammeus)

algemeen
De velduil is in Nederland een zeer schaarse broedvogel van open gebieden met een graslandbegroeiing of van open moerassen. De nesten worden op de grond gemaakt. Het leefgebied van dit dier bestaat uit moerassen, graslanden en agrarisch cultuurland.

De velduil is ongeveer 38 cm groot, dagactief en een grondbewoner. Het zoeken naar prooi gebeurt wel vanuit de lucht en de velduil is gespecialiseerd in de jacht op kleine knaagdieren zoals muizen. (bron: wikipedia)Velduilen zijn aan de geelbruin van kleur met aan de bovenzijde lichte en donkere vlekken. Aan de onderzijde is hij lichter van kleur. Hij heeft donkere vleugeleinden en donkere streepjes op zijn borst.

voedsel
Een velduil jaagt op vogels, muizen en andere kleine knaagdieren.

nesten en legsel
Ze bouwen hun nest op de grond en leggen daarin 4-8 eieren (april - juli)

Velduilen zijn overdag aktief maar omdat ze zeldzaam zijn zul je ze niet zo vaak tegenkomen.


.
vindikhier.nl
© John Prins on: nature.ca
vindikhier.nl
by Mdf (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via_Wikimedia_Commons, by: Mdf


overzicht


blauwe kiekendief

bruine kiekendief

buizerd

grauwe-kiekendief

havik max-width: 96%; height: auto;

rode wouw

ruigpootbuizerd

sperwer

visarend

wespendief

zeearend

zwarte-wouw

boomvalk

slechtvalk

valk

torenvalk

bosuil

kerkuil

ransuil

steenuil

velduilarendsnest

uilennest

arendsnest

uilennest

uilennest