Dinsdag, 21 November 2017
roofvogels
Overzicht van roofvogels als sperwers, uilen en valken welke je in Nederland kan tegenkomen. Op deze pagina een beschrijving van de steenuil.
Roofvogels in Nederlandoverzicht_roofvogels


Velduil

(Asio flammeus)

De velduil is in Nederland een zeer schaarse broedvogel van open gebieden met een graslandbegroeiing of van open moerassen. De nesten worden op de grond gemaakt. Het leefgebied van dit dier bestaat uit moerassen, graslanden en agrarisch cultuurland. De velduil is ongeveer 38 cm groot, dagactief en een grondbewoner. Het zoeken naar prooi gebeurt wel vanuit de lucht en de velduil is gespecialiseerd in de jacht op kleine knaagdieren zoals muizen. (bron: wikipedia)vindikhier.nl

foto: wikipedia
Velduilen zijn aan de geelbruin van kleur met aan de bovenzijde lichte en donkere vlekken. Aan de onderzijde is hij lichter van kleur. Hij heeft donkere vleugeleinden en donkere streepjes op zijn borst.

Een velduil jaagt op vogels, muizen en andere kleine knaagdieren.

Ze bouwen hun nest op de grond en leggen daarin 4-8 eieren (april - juli)

Velduilen zijn overdag aktief maar omdat ze zeldzaam zijn zul je ze niet zo vaak tegenkomen.

vindikhier.nl foto: nature.ca


vindikhier.nl
foto: wikipedia

© foto's nature.ca | wikipedia | wikipedia