Dinsdag, 21 November 2017
roofvogels
Overzicht van roofvogels als sperwers, uilen en valken welke je in Nederland kan tegenkomen. Op deze pagina een beschrijving van de sperwer.
Roofvogels in Nederlandoverzicht_roofvogels


Sperwer

(Accipiter nisus)
De sperwer is in Nederland en Vlaanderen geen zeldzame vogel meer. Tussen 1965-1970 was het nog een uiterst schaarse broedvogel van bosgebieden op de zandgronden. Daarna volgde een geleidelijk herstel. In de oorspronkelijke broedgebieden nam het aantal toe en er volgde een uitbreiding van het broedareaal naar de laaggelegen gebieden in Nederland en Vlaanderen. In Nederland broedt de sperwer nu zelfs al in grote steden. (bron: wikipedia)vindikhier.nl

Een sperwer met zijn zojuist gevangen prooi.
foto: wikipedia
De sperwer (ofwel spreeuwarend) eet spreeuwen, merels, mussen, vinken en mesen. De grotere vrouwtjes vangen ook wel eens een Turkse tortel.
Ze vangen hoofdzakelijk zangvogels en jagen vanuit dekking waarbij ze soms de vlucht van een tortel imiteren om niet op te vallen.

Sperwers leven meestal in bosgebieden (vooral naaldbos) maar je ziet ze ook wel op het platteland en in de stad. Vogels uit noordelijke streken overwinteren in gematigde gebieden.

De sperwer bouwt ieder jaar hoog in de bomen een nieuw nest, waarin één tot zes, maar meestal vier of vijf eieren worden gelegd.

vindikhier.nl


vindikhier.nl


vindikhier.nl

Sperwers maken ieder jaar een nieuw nest en krijgen soms tot zes jongen.
Met een beetje geluk kun je ze soms in je achtertuin tegenkomen.
© foto's David Kjaer | Michael Leach | Wikipedia nl | Wikipedia en