roofvogels


tyto alba
sperwer met prooi
by Darkeyedboy via_Wikimedia_Commons
op wikipedia

Sperwer

(Accipiter nisus)

algemeen
De sperwer is in Nederland en Vlaanderen geen zeldzame vogel meer. Tussen 1965-1970 was het nog een uiterst schaarse broedvogel van bosgebieden op de zandgronden. Daarna volgde een geleidelijk herstel.

In de oorspronkelijke broedgebieden nam het aantal toe en er volgde een uitbreiding van het broedareaal naar de laaggelegen gebieden in Nederland en Vlaanderen. In Nederland broedt de sperwer nu zelfs al in grote steden dus kijk niet vreemd op als je hem in je achtertuin tegenkomt. (bron: wikipedia)Sperwers leven meestal in bosgebieden (vooral naaldbos) maar je ziet ze ook wel op het platteland en in de stad. Vogels uit noordelijke streken overwinteren in gematigde gebieden.

voedsel
De sperwer (ofwel spreeuwarend) eet spreeuwen, merels, mussen, vinken en mesen. De grotere vrouwtjes vangen ook wel eens een Turkse tortel. Ze vangen hoofdzakelijk zangvogels en jagen vanuit dekking waarbij ze soms de vlucht van een tortel imiteren om niet op te vallen.

nesten en legsel
De sperwer bouwt ieder jaar hoog in de bomen een nieuw nest, waarin één tot zes, maar meestal vier of vijf eieren worden gelegd.


.
vindikhier.nl
© Vogelbescherming Nederland op: facebook
vindikhier.nl
by Sytze Jongema op Vogelwerkgroep Vlietland


overzicht


blauwe kiekendief

bruine kiekendief

buizerd

grauwe-kiekendief

havik max-width: 96%; height: auto;

rode wouw

ruigpootbuizerd

sperwer

visarend

wespendief

zeearend

zwarte-wouw

boomvalk

slechtvalk

valk

torenvalk

bosuil

kerkuil

ransuil

steenuil

velduilarendsnest

uilennest

arendsnest

uilennest

uilennest