roofvogels


vindikhier.nl
afb.© flemishfalcons.com

Smelleken

(Falco columbarius)

algemeen
Het smelleken behoort tot de valken en is een klein onopvallend valkje. Het verdedigt zijn territorium fel, maar laat zich daarbuiten graag benaderen. Het is een snelle vlieger en vliegt vaak vlak boven de grond zodat zijn prooi hem niet ziet aankomen. Het is tamelijk honkvast, maar past zich niettemin goed aan nieuwe omgevingen aan.

Het smelleken durft ook grotere dieren weerstaan, negeert straal mensen tijdens een aanval en deinst er niet voor terug om een volière, serre etc. binnen te dringen Ze worden ook wel dwergvalk genoemd (bron: wikipedia)

Het mannetje is van boven leigrijs, het vrouwtje donkerbruin. Ze hebben een lichtbruine onderkant.voedsel
Smellekens jagen op het open land en eten kleine vogels als gorzen, leeuwerikken en vinken en ook insecten.

nesten en legsel
Ze leggen hun eieren in een kuiltje op de grond of in een oud verlaten nest. Ze leggen daarin 3-6 eieren (april -juni)


.
smelleken
© foto: allposters.nl

overzicht


blauwe kiekendief

bruine kiekendief

buizerd

grauwe-kiekendief

havik max-width: 96%; height: auto;

rode wouw

ruigpootbuizerd

sperwer

visarend

wespendief

zeearend

zwarte-wouw

boomvalk

slechtvalk

valk

torenvalk

bosuil

kerkuil

ransuil

steenuil

velduilarendsnest

uilennest

arendsnest

uilennest

uilennest