roofvogels


tyto alba
by Niall Benvie on: allposters.co.uk

Slechtvalk

(Falco peregrinus)

algemeen
De slechtvalk behoort tot de grootste valken. Met een lengte van gemiddeld 43 cm kan hij een spanwijdte halen van ongeveer 100 cm.

Zijn prooi vangt hij in een snelle duikvlucht en dat zijn meestal vogels maar soms ook andere dieren. Het is een zeer snelle vogel met een gemeten snelheid van soms 349 km/u in duikvlucht. (bron: wikipedia)

Slechtvalken hebben een gestreepte onderzijde met een brede bleke borst. Hij heeft gele poten en een gele snavel. Zijn kop is dofzwart.voedsel
Hun prooien zijn vogels als duiven en eenden maar ook muizen en konzijnen zijn voor hem niet veilig.

nesten en legsel
Ze bouwen hun nest vaak op een richel van een gebouw of een rots. Ze leggen daarin 2-4 eieren (maart - juni)


.
vindikhier.nl
by © John C.Avise on: nathistoc.bio.uci.edu
vindikhier.nl
by © John C.Avise on: nathistoc.bio.uci.edu


overzicht


blauwe kiekendief

bruine kiekendief

buizerd

grauwe-kiekendief

havik max-width: 96%; height: auto;

rode wouw

ruigpootbuizerd

sperwer

visarend

wespendief

zeearend

zwarte-wouw

boomvalk

slechtvalk

valk

torenvalk

bosuil

kerkuil

ransuil

steenuil

velduilarendsnest

uilennest

arendsnest

uilennest

uilennest