roofvogels


tyto alba
© Terry Sohl on sdakotabirds.com

Ruigpootbuizerd

(Buteo lagopus)

algemeen
De vogel kan sterk lijken op de (gewone) buizerd omdat deze een erg variabel verenkleed heeft. Onervaren vogelaars determineren vaak gewone buizerds als ruigpootbuizerd. Ruigpootbuizerds verschillen van de buizerd door hun iets forsere postuur, langere vleugels en een witte bovenstaart die aan het uiteinde door een duidelijke donkere band wordt afgegrensd. Ook van onder is de staart licht gekleurd. Lichte buizerds kunnen ook wit op de staart hebben, maar missen (meestal) die duidelijke donkere band. (bron: wikipedia)De vogel kan sterk lijken op de (gewone) buizerd omdat deze een erg variabel verenkleed heeft. Onervaren vogelaars determineren vaak gewone buizerds als ruigpootbuizerd. Ruigpootbuizerds verschillen van de buizerd door hun iets forsere postuur, langere vleugels en een witte bovenstaart die aan het uiteinde door een duidelijke donkere band wordt afgegrensd. Ook van onder is de staart licht gekleurd. Lichte buizerds kunnen ook wit op de staart hebben, maar missen (meestal) die duidelijke donkere band. (bron: wikipedia)

voedsel
Ruigpootbuizerds eten vooral woelmuizen en konijnen.

nesten en legsel
In de zomer broeden deze vogels in de Noorse berggebieden (fjell) in moerassig terrein, afgewisseld met heide, berkenbos, wilgenstruweel en rotsen (bron: wikipedia)
Ze bouwen hun nest in een boom, waarin ze 2-4 eieren leggen (maart-juni)


.
vindikhier.nl
© Henk Laverman op hlfotografie.nl
vindikhier.nl
© birdphoto.nl

De ruigpootbuizerd herken je aan zijn brede vogels, bevederde poten en zijn witte staart met donkere rand.

overzicht


blauwe kiekendief

bruine kiekendief

buizerd

grauwe-kiekendief

havik max-width: 96%; height: auto;

rode wouw

ruigpootbuizerd

sperwer

visarend

wespendief

zeearend

zwarte-wouw

boomvalk

slechtvalk

valk

torenvalk

bosuil

kerkuil

ransuil

steenuil

velduilarendsnest

uilennest

arendsnest

uilennest

uilennest