roofvogels


tyto alba
© yusrablog.com

Rode wouw

(Milvus milvus)

algemeen
In Nederland is de rode wouw vooral een regelmatige doortrekker in klein aantal in voor- en najaar. De soort is echter ook een onregelmatige broedvogel. In ons land is hij redelijk zeldzaam.

Ze vliegen met veel acrobatiek, veel snelle wendingen en plotselinge duikvluchten. De rode wouw heeft een voorkeur voor halfopen landschappen, waar in landbouwgebieden kan worden gejaagd, en in kleine bossen kan worden gebroed. (bron: wikipedia)De rode wouw heeft een roetrode kleur met witte vleugelvlekken en zwarte vleugeleinden. De vogels hebben een vorkvormige zwarte staart.

voedsel
De roofvogel is behalve aaseter een zeer goede jager. Zijn prooi bestaat uit kleine en middelgrote zoogdieren, zelfs schapen en vogels.

nesten en legsel
Ze bouwen hun nesten in bomen van onder andere takken, aarde en oude vodden. Daarin leggen ze 2-4 eieren (maart -juni)

De rode wouw overwintert voornamelijk in Zuid-Europa en Noord-Afrika.


.

overzicht


blauwe kiekendief

bruine kiekendief

buizerd

grauwe-kiekendief

havik max-width: 96%; height: auto;

rode wouw

ruigpootbuizerd

sperwer

visarend

wespendief

zeearend

zwarte-wouw

boomvalk

slechtvalk

valk

torenvalk

bosuil

kerkuil

ransuil

steenuil

velduilarendsnest

uilennest

arendsnest

uilennest

uilennest