Dinsdag, 21 November 2017
roofvogels
Overzicht van roofvogels als sperwers, uilen en valken welke je in Nederland kan tegenkomen. Op deze pagina een beschrijving van de rode wouw.
Roofvogels in Nederlandoverzicht_roofvogels


Rode wouw

(Milvus milvus)

In Nederland is de rode wouw vooral een regelmatige doortrekker in klein aantal in voor- en najaar. De soort is echter ook een onregelmatige broedvogel. In ons land is hij redelijk zeldzaam.
Ze vliegen met veel acrobatiek, veel snelle wendingen en plotselinge duikvluchten. De rode wouw heeft een voorkeur voor halfopen landschappen, waar in landbouwgebieden kan worden gejaagd, en in kleine bossen kan worden gebroed. (bron: wikipedia)vindikhier.nl

foto: yusrablog.com
De rode wouw heeft een roetrode kleur met witte vleugelvlekken en zwarte vleugeleinden.
De vogels hebben een vorkvormige zwarte staart.

De roofvogel is behalve aaseter een zeer goede jager. Zijn prooi bestaat uit kleine en middelgrote zoogdieren, zelfs schapen en vogels.

Ze bouwen hun nesten in bomen van onder andere takken, aarde en oude vodden.
Daarin leggen ze 2-4 eieren (maart -juni)

De rode wouw overwintert voornamelijk in Zuid-Europa en Noord-Afrika.

vindikhier.nl
foto: wikipedia

vindikhier.nl
foto: Hans Hillewaert (wikipedia)
© foto's yusrablog.com | wikipedia