roofvogels


tyto alba
by Jeff Fischer on pinterest

Havik

(Accipiter gentilis)

algemeen
De havik is een middelgrote roofvogel uit de familie van de havikachtigen (Accipitridae) waartoe ook andere dagroofvogels zoals arenden en buizerds behoren (bron: wikipedia)

Hij kan wel 50 tot 65 cm groot worden en heeft korte brede vleugels en een lange haast vierkante staart.

Het mannetje is bovenaan bruin en onderaan wit met dunne grijze strepen. Het vrouwtje is bovenaan leigrijs, onderaan grijs en is veel groter dan het mannetje. Ze hebben allebei een lichte wenkbrouwstreep. Havikken lijken wel wat op de sperwer maar zijn zwaarder gebouwd.voedsel
Havikken hebben sterke klauwen en jagen op konijnen, hazen, vogels en zelfs op roofvogels. Soms jagen havikken vanaf een tak en storten zich dan op hun prooi, een andere keer vliegen zij in cirkels om dan plotseling in duikvlucht hun prooi te pakken. Ze kunnen dan een snelheid van wel 80 km per uur bereiken.

nesten en legsel
Hun nest bouwen ze op een hoge en goed verstopte plek. Ze gebruiken het elk jaar opnieuw en maken het ieder jaar weer een stukje groter.


.
vindikhier.nl
Havik - man © Norbert Kenntner


overzicht


blauwe kiekendief

bruine kiekendief

buizerd

grauwe-kiekendief

havik max-width: 96%; height: auto;

rode wouw

ruigpootbuizerd

sperwer

visarend

wespendief

zeearend

zwarte-wouw

boomvalk

slechtvalk

valk

torenvalk

bosuil

kerkuil

ransuil

steenuil

velduilarendsnest

uilennest

arendsnest

uilennest

uilennest