Dinsdag, 21 November 2017
roofvogels
Overzicht van roofvogels als sperwers, uilen en valken welke je in Nederland kan tegenkomen. Op deze pagina een beschrijving van de havik.
Roofvogels in Nederlandoverzicht_roofvogels


Havik

(Accipiter gentilis)
De havik is een middelgrote roofvogel uit de familie van de havikachtigen (Accipitridae) waartoe ook andere dagroofvogels zoals arenden en buizerds behoren. (bron: wikipedia)
Havikken hebben sterke klauwen en jagen op konijnen, hazen, vogels en zelfs op roofvogels. Hun nest bouwen ze op een hoge en goed verstopte plek.
Ze gebruiken het elk jaar opnieuw en maken het ieder jaar een stukje groter.
vindikhier.nl

Havik in close-up foto: Josef Hlasek

Een havik is een behoorlijk grote vogel, hij kan wel 50 tot 65 cm groot worden en heeft korte brede vleugels en een lange haast vierkante staart.
Het mannetje is bovenaan bruin en onderaan wit met dunne grijze strepen. Het vrouwtje is bovenaan leigrijs, onderaan grijs en is veel groter dan het mannetje. Ze hebben allebei een lichte wenkbrouwstreep. Havikken lijken wel wat op de sperwer maar zijn zwaarder gebouwd.

Soms jagen havikken vanaf een tak en storten zich dan op hun prooi, een andere keer vliegen zij in cirkels om dan plotseling in duikvlucht hun prooi te pakken. Ze kunnen dan een snelheid van wel 80 km per uur bereiken.

vindikhier.nl
vrouwtje

vindikhier.nl


vindikhier.nl

Hun nest bouwen ze op een hoge en goed verstopte plek.
Ze gebruiken het elk jaar opnieuw en maken het ieder jaar weer een stukje groter.
© foto's Josef Hlasek | Wikipedia nl | Wikipedia en