roofvogels


tyto alba
afbeelding wikipedia

Bruine kiekendief

(Circus aeruginosus)

algemeen
Bruine kiekendieven komen in de zomer in bijna geheel Europa voor, met uitzondering van Ierland, Scandinavië en het grootste deel van het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast komen ze in de winter in het westen van Europa voor waaronder in Nederland en België. (bron: wikipedia)

Ze leven in moerassen of kustgebieden maar door het verdwijnen van veel moerasgebieden is hun aantal de laatste jaren achteruit gegaan.

De bruine kiekendief is een grote en zware vogel. Het mannetje is aan de bovenzijde bruin met grijze veren in de vleugels en zwarte vleugeleinden. Het vrouwtje is donkerder van kleur met een roomkleurige kop, keel en schouders.Bruine kiekendieven zweven vaak met plotselinge wendingen vlak boven de grond op zoek naar een prooi. Tijdens het zweven hebben ze hun vleugels in een v-vorm schuin omhoog.

voedsel
Ze jagen op muizen, kikkers, kleine vogels, eieren en zelfs op konijnen.

nesten en legsel
Bruine kiekendieven bouwen hun nest op de grond, tussen hoog gras of in rietkragen. Ze leggen 4 -5 eieren.


.

overzicht


blauwe kiekendief

bruine kiekendief

buizerd

grauwe-kiekendief

havik max-width: 96%; height: auto;

rode wouw

ruigpootbuizerd

sperwer

visarend

wespendief

zeearend

zwarte-wouw

boomvalk

slechtvalk

valk

torenvalk

bosuil

kerkuil

ransuil

steenuil

velduilarendsnest

uilennest

arendsnest

uilennest

uilennest