Dinsdag, 21 November 2017
roofvogels
Overzicht van roofvogels als sperwers, uilen en valken welke je in Nederland kan tegenkomen. Op deze pagina een beschrijving van de boomvalk.
Roofvogels in Nederlandoverzicht_roofvogels


Boomvalk

(Falco subbuteo)

De boomvalk is een kleine valk van 30 ŕ 35 cm. Het is een zeer behendige jager en het kijken daarnaar is een prachtig schouwspel. Met zijn slanke lijf en zijn spitse vleugels jaagt hij vanuit glijvluchten in het plotseling neerduiken op zijn prooi. Ze leven in halfopen landschap en met name op de waddeneilanden zijn ze regelmatig te zien. Ze overwinteren in Afrika.vindikhier.nl

foto: vogelsindekempen.nl - Frank Neijts
Boomvalken zijn van boven leikleurig met een witte keel. Ze hebben een kastanjebruine broek en onderstaart.

Hij vangt kleine vogels als zwaluwen maar ook libellen en andere vliegende insecten.

Boomvalken nestelen in verlaten nesten van andere vogels en leggen twee tot vier eieren
(juni - aug)

vindikhier.nl
foto: sevcikphoto.com

vindikhier.nl
foto: wikipedia

© foto's vogelsindekempen.nl - Frank Neijts | sevcikphoto.com | wikipedia