roofvogels


tyto alba
© Frank Neijts op: vogelsindekempen.nl

Boomvalk

(Falco subbuteo)

algemeen
De boomvalk is een kleine valk van 30 á 35 cm. Het is een zeer behendige jager en het kijken daarnaar is een prachtig schouwspel. Met zijn slanke lijf en zijn spitse vleugels jaagt hij vanuit glijvluchten in het plotseling neerduiken op zijn prooi. Ze leven in halfopen landschap en met name op de waddeneilanden zijn ze regelmatig te zien. Ze overwinteren in Afrika.

Boomvalken zijn van boven leikleurig met een witte keel. Ze hebben een kastanjebruine broek en onderstaart.voedsel
Hij vangt kleine vogels als zwaluwen maar ook libellen en andere vliegende insecten.

nesten en legsel
Boomvalken nestelen in verlaten nesten van andere vogels en leggen twee tot vier eieren (juni - aug)


.
vindikhier.nl
by © John C.Avise op: sevcikphoto.com

vindikhier.nl
by © Garima Bhatia op: orientalbirdimages.org


overzicht


blauwe kiekendief

bruine kiekendief

buizerd

grauwe-kiekendief

havik max-width: 96%; height: auto;

rode wouw

ruigpootbuizerd

sperwer

visarend

wespendief

zeearend

zwarte-wouw

boomvalk

slechtvalk

valk

torenvalk

bosuil

kerkuil

ransuil

steenuil

velduilarendsnest

uilennest

arendsnest

uilennest

uilennest