roofvogels


tyto alba
Circus cyaneus man
By Isle of Man Government [CC BY 2.0], via_Wikimedia_Commons

Blauwe kiekendief

(Circus cyaneus)

algemeen
De blauwe kiekendief (Circus cyaneus) is een zeer schaarse broedvogel in Nederland. De soort heeft een aantal broedplaatsen op de Waddeneilanden, in de Dintelse Gorzen, de Oostvaardersplassen, de Meinweg en zeer verspreid in het noorden van Nederland. In de winter komen Scandinavische blauwe kiekendieven Nederland binnen om te overwinteren.(bron: wikipedia)

Blauwe kiekendieven hebben een lengte van ongeveer 50cm en een spanwijdte van 100 tot 120cm. Het mannetje is blauwgrijs met een donkergrijze vleugelachterrand en zwarte vleugelpunten. Het vrouwtje heeft donkerbruine bovendelen en geelbruine onderdelen met donkerder strepen. Ze hebben een witte stuitvlek.voedsel
De blauwe kiekendief eet graag muizen, kikkers, kleine vogels en eenden maar ook een ei eet hij graag.

nesten en legsel
Blauwe kiekendieven bouwen hun nest op de grond, meestal tussen begroeing om hun nest tegen vossen te beschermen. Daarin leggen ze 4 - 6 eieren.


.

overzicht


blauwe kiekendief

bruine kiekendief

buizerd

grauwe-kiekendief

havik max-width: 96%; height: auto;

rode wouw

ruigpootbuizerd

sperwer

visarend

wespendief

zeearend

zwarte-wouw

boomvalk

slechtvalk

valk

torenvalk

bosuil

kerkuil

ransuil

steenuil

velduilarendsnest

uilennest

arendsnest

uilennest

uilennest