roofvogels


.

Roofvogels in Nederland

Een roofvogel is over het algemeen een vleesetende vogel die op een prooi jaagt. Hij vangt deze prooi op de grond, in de lucht of in het water. Sommige soorten eten kadavers. Roofvogels hebben klauwen met scherpe nagels met drie tenen vooruit en één teen achteruit en een grote kromme snavel. Zoals buizerd, valk, sperwer, arend, uil, wouw. (wikipedia)

Sperwer, valk, uil
Roofvogels zijn onder te verdelen in drie groepen: sperwers, valken en uilen.

De soorten sperwers en valken zijn typische dagroofvogels. Ze jagen overdag en slapen snachts.

Uilen zijn typische nachtroofvogels. Overdag slapen ze en snachts gaan ze op jacht.

Op deze website worden zo mogelijk ook live webcambeelden weergegeven van broedende roofvogels op hun nest. Het is boeiend om het uitkomen van de eieren, het verzorgen van de jongen en tenslotte het uitvliegen van dichtbij te kunnen volgen.Een bezoek aan de websites van de diverse vogelwerkgroepen is zeer de moeite waard. Net als de websites van de diverse fotografen waar je de foto's in hoge kwaliteit kunt bewonderen.


.

vindikhier.nl
Bekijk de live beelden van een arendsnest indien beschikbaar.

Een bezoek aan de websites van de diverse vogelwerkgroepen is zeer de moeite waard. Net als de websites van de diverse fotografen waar je de foto's in hoge kwaliteit kunt bewonderen.

Onderaan de pagina staat een overzicht van de roofvogels welke te vinden zijn op deze website.

overzicht


blauwe kiekendief

bruine kiekendief

buizerd

grauwe-kiekendief

havik max-width: 96%; height: auto;

rode wouw

ruigpootbuizerd

sperwer

visarend

wespendief

zeearend

zwarte-wouw

boomvalk

slechtvalk

valk

torenvalk

bosuil

kerkuil

ransuil

steenuil

velduilarendsnest

uilennest

arendsnest

uilennest

uilennest