Zondag, 17 December 2017
roofvogels
Overzicht van roofvogels als sperwers, uilen en valken welke je in Nederland kan tegenkomen. Op deze pagina's een beschrijving van roofvogels.
Roofvogels in Nederlandoverzicht_roofvogels


Roofvogels

Een roofvogel is over het algemeen een vleesetende vogel die op een prooi jaagt. Hij vangt deze prooi op de grond, in de lucht of in het water. Sommige soorten eten kadavers. Roofvogels hebben klauwen met scherpe nagels met drie tenen vooruit en één teen achteruit en een grote kromme snavel. Zoals buizerd, valk, sperwer, arend, uil, wouw. (wikipedia)


De soorten sperwers en valken zijn typische dagroofvogels.
Ze jagen overdag en slapen snachts.

Uilen zijn typische nachtroofvogels.
Overdag slapen ze en snachts gaan ze op jacht.

Op deze website worden zo mogelijk ook live webcambeelden weergegeven van broedende roofvogels op hun nest. Het is boeiend om het uitkomen van de eieren, het verzorgen van de jongen en tenslotte het uitvliegen van dichtbij
te kunnen volgen.

Live camera
vindikhier.nl

Neem een kijkje
bij een nest
zeearenden
Een bezoek aan de websites van de diverse vogelwerkgroepen is zeer de moeite waard. Net als de websites van de diverse fotografen waar je de foto's in hoge kwaliteit kunt bewonderen.